Z nieukrywaną radością informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ROTA złożyło do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ofertę na dofinansowanie zadania zatytułowanego:


„Tym, którzy ponad życie umiłowali ojczyznę – wdzięczni bohaterom i dobroczyńcom ziemi jedlickiej” i uzyskało dofinansowanie w wysokości ok. 90 tys. złotych. Nasz projekt uzyskał 200pkt i znalazł się na 54 pozycji pod względem ilości zdobytych punktów na 842 złożone wnioski. Dofinansowanie uzyskało 129 z nich. 

 

Projekt obejmuje wykonanie prac konserwatorskich związanych z przywróceniem dawnej świetności dwóm mocno nadwyrężonym upływem czasu i niekonserwowanym do dzisiaj pomnikom. Pomnik poległych za ojczyznę w latach 1914-1920 usytuowany przy ul. Dubisa, naprzeciwko kościoła w Jedliczu i pomnik w Jaszczwi stojący przy drodze krajowej w pobliżu szkoły, ufundowany przez miejscową społeczność w 1938r na 20 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza radość jest w tym przypadku tym większa, że już za rok będziemy obchodzić 100 lecie odzyskania niepodległości, a oba pomniki w sposób bezpośredni do tego nawiązują.

 pomnik 1  pomnik 2

 

Duża część uzyskanych środków zostanie przeznaczona na przebudowę grobowca Stawiarskich. Pieniądze na ten cel zbierał w dniu Wszystkich Świętych w 2016 komitet obywatelski „Gmina Jedlicze-pamiętamy”. Zebrano znaczną kwotę 7300zł, która jednakże byłaby daleko niewystarczająca. Obecny grobowiec został zbudowany po śmierci Waleriana Stawiarskiego w roku 1938 i Zofii w 1941. Z powodu wojny i ogólnego kryzysu był on bardzo skromny wykonany z betonu i lastrika, a upływ czasu sprawia, że jest w złym stanie. Pamięć i wdzięczność mieszkańców o tak znacznych dobrodziejach, fundatorach jedlickiego kościoła, zobowiązuje do przebudowania grobowca tak by świadczył o należnym szacunku jaki mieszańcy Jedlicza wciąż żywią dla swoich dobroczyńców.

 

grobowiec

 

W ramach wydarzeń o charakterze historyczno- kulturalnym odbyło się już 21 marca w sali GOK spotkanie poświęcone postaci Ludwika Stawskiego legionisty II brygady, a potem żandarma który po zakończeniu służby wojskowej zamieszkał w Potoku i jako pracownik kopalni nafty i rafinerii zasłużył się dla rozwoju tego przemysłu na naszym terenie.
W spotkaniu z licznie zebraną publicznością uczestniczyła Pani Izabela Urbanek córka legionisty
a prelekcję wygłosił dr Ryszard Ziobroń pracownik IPN Rzeszów. Piękny program artystyczny o wydźwięku patriotycznym przygotowały dzieci i młodzież z zespołu szkół w Potoku. 

 

publiczność

 

W czerwcu przewidujemy spotkanie z panem Janem Tysson zamieszkałym we Lwowie wnukiem wybitnego architekta Jana Sas Zubrzyckiego projektanta kościoła w Jedliczu. Spotkanie organizowane wspólnie z GOK w Jedliczu i z udziałem jedlickiej parafii.

  kosciol 2 

Nie zabraknie też wrażeń muzycznych. 11 lub 12 listopada planujemy w Jedliczu koncert organowy w wykonaniu uznanego organisty jedliczanina doktora sztuki muzycznej Pawła Wróbla. Artysta jest laureatem wielu organowych konkursów międzynarodowych oraz koncertów na całym świecie. Również 11 listopada po uroczystościach rocznicowych pod odnowionymi pomnikami odbedzie się występ młodzieży w dworze w Jaszczwi z programem patriotycznym. Przed nami ogrom pracy i zadań, ale cele są tego warte. Będziemy szczęśliwi jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.