Wieczorem, 26 września 2017r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbyło się spotkanie poświęcone znakomitemu architektowi przełomu XIX i XX wieku, profesorowi Politechniki Lwowskiej, polskiemu patriocie Janowi Sas Zubrzyckiemu. Postać architekta przybliżył, licznie zgromadzonym, Pan Zdzisław Gil, kierownik Działu Konserwacji zabytków w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

 

spotkanie rota

 

 

Przedstawione zostały niezwykłe dokonaniach architektoniczne Jana Sas Zubrzyckiego. Do najznamienitszych należą: kościół św. Józefa na krakowskim Podgórzu, Kościół Świętej Rodziny w Tarnowie i oczywiście nasz jedlicki, pod wezwaniem św. Antoniego. Na uwagę zasługują też kościoły znajdujące się w naszej najbliższej okolicy. Wymienić należy kościoły w Trześniowie, Lubatowej, Cieklinie, Niewodnej, Miejscu Piastowym. Oprócz budowli sakralnych, Jan Sas Zubrzycki projektował budowle świeckie. W Jedliczu, według jego projektu, powstał pałac Stawiarskich. W Krośnie wille rzeźbiarza Lenika, malarza Bergmana, sióstr Józefitek, adwokata Orlewicza, budynek „starej poczty” koło dworca PKP i dom Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Brzozowie. Opowieść Zdzisława Gila połączona z multimedialnym pokazem , cytatami z dokumentów oraz prezentacją pamiątek po architekcie, udostępnionych przez krośnieńskie muzeum, które zaprezentowała Pani Anna Guz- Iwaniec - kierownik Działu Artystycznego Muzeum, była niezwykle interesująca. 

 

Wystawa

 

Gościem specjalnym spotkania był Jan Tysson, mieszkający od urodzenia we Lwowie wnuk architekta. W swojej nostalgicznej a jednocześnie żywej, urozmaiconej humorem i przykładami lwowskiej gwary gawędzie mówił o dziadku, opierając się na wspomnieniach swoich rodziców. Ze wzruszeniem opowiadał o decyzji ojca, a później jego samego o pozostaniu po wojnie we Lwowie w domu, którego właścicielem był ojciec mamy - Jan Sas Zubrzycki. 

 

prelegent2

 

Mówił o niełatwych latach tam spędzonych, zawsze w wierności i poszanowaniu dla polskości. Opowiadał o powstaniu i działalności Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie i jego roli w krzewieniu polskiej kultury. Ta barwna opowieść wprawiła słuchaczy w niezwykły nastrój. Kończąc swoje wystąpienie autor przekazał na ręce prowadzącego spotkanie Ryszarda Zagórskiego kilka pamiątek związanych z jedlickim kościołem. A pan Zdzisław Gil zaintonował „sto lat” dla Pana Jana.

 

Prelegenci

 

Spotkanie zakończył występ młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowany pod kierunkiem pani Wiesławy Gazdy i Ireny Pikul. Piosenki, wiersze i teksty o architekturze wpisały się w tematykę spotkania, były przedmiotem rozmów przy kawie i poczęstunku.

 

Dzieci

 

Należy wspomnieć, że spotkanie było częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA” zatytułowanego „Tym, którzy ponad życie umiłowali ojczyznę – wdzięczni bohaterom i dobroczyńcom ziemi jedlickiej” na który Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2016 logo FIO 230x220 v1