17 sierpnia 2007

spotkanie z Bogusławem Bobusią dyrektorem Archiwum Państwowegow Przemyślu. Odbyło się ono pod auspicjami Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego z udziałem jego sekretarza Piotra Babinetza. Inicjatorem i jednym z organizatorów był jedlicki historyk,
pan Remigiusz Janocha

26 października 2007

spotkanie wstępne informacyjne w Domu Ludowym w Męcince. Zebrani w liczbie dwudziestu kilku osób opowiedzieli się za utworzeniem stowarzyszenia.

25 stycznia 2008

spotkanie założycielskie w budynku „Lamusa” Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

20 lutego 2008

złożenie wniosku o rejestrację w sądzie w Rzeszowie

26 marca 2008

rejestracja w KRS.

13 kwietnia 2008

I Walne Zgromadzenie Członków - wybór władz.

22 kwietnia 2008

wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w konkursie „Kultura Bliska 2008”

30 kwietnia 2008

wniosek do Fundacji Polsko-Amerykańskiej „Seniorzy w akcji”

20 maja 2008

II NWZC –uchwalenie regulaminów i programu na 2008r

20 czerwca 2008

Msza św. w intencji  Stowarzyszenia w kościele parafialnym w Jedliczu z okolicznościową homilią  ks. dr Waldemara Janigi. Spotkanie z ks. Janigą w ramach cyklu „Patriotyzm dzisiaj” temat „O społeczne zaplecze wychowania do patriotyzmu” – Dom Parafialny w Jedliczu

30 czerwca 2008

udział przedstawicieli Stowarzyszenia w szkoleniu  organizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nt. „Zarządzanie terenami chronionymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”

2 lipca 2008

wiadomość o otrzymaniu grantu z FWW

2 września 2008

ogłoszenie we współpracy z Muzeum w Żarnowcu konkursu fotograficznego pt. „Tu zrodziła się  ROTA” w  ramach projektu „Kultura  bliska”

16 października 2008

piesza pielgrzymka na Magurę Wątkowską w 30 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły
na papieża i 55 rocznicę odprawienia przez Niego mszy świętej na tym szczycie.

23 października 2008

spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem - Zaleskim w Muzeum  Marii Konopnickiej
w Żarnowcu temat promocja książki „Moje życie nielegalne”

 7  listopada 2008

warsztaty w domu parafialnym w Jedliczu w ramach  projektu finansowanego przez FWW zatytułowane „Polskie kolędowanie świąteczne  aspekcie  egionu krośnieńskiego”

 
17 listopada 2008

III NWZC – podsumowanie półrocznej działalności, uzupełnienie  składu zarządu.

19 listopada 2008

udział przedstawiciela Stowarzyszenia w spotkaniu grupy B-4

10 grudnia 2008

udział przedstawiciela Stowarzyszenia w spotkaniu Powiatowej Rady
Organizacji Pozarządowych

13 grudnia 2008

druga część warsztatów poświęconych grupom kolędniczym

17 stycznia 2009

przegląd grup kolędniczych w Jaszczwi

18 stycznia 2009

wyłoniona w Przeglądzie w Jaszczwi najlepsza grupa kolędnicza z gminy Jedlicze wzięła
z sukcesem udział w "IX Międzygminnym przeglądzie zwyczajów  i obrzędów związanych
z Bożym Narodzeniem w Wiśniowej"

20 marca 2009

II Walne Zgromadzenie Członków - absolutorium, zatwierdzenie sprawozdania finansowego program na 2009r.

6 maja 2009

posiedzenie jury konkursu "Tu zrodziła się ROTA"

10 maja 2009

recital organowy Grzegorza Łobazy - kościół w Jedliczu

16 maja 2009

wernisaż wystawy  "Tu zrodziła się ROTA" - muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu

16 maja - 30 czerwca 2009

wystawa fotograficzna  "Tu zrodziła się ROTA" muzeum w Żarnowcu

20 maja 2009

złożenie oferty w Urzędzie Marszałkowskim do konkursu "Mecenat Kulturalny" 2009r

24 maja 2009

koncert chórów CHORUS i ECHO oraz recital organowy Pawła Wróbla - kościół w Jedliczu

19 czerwca 2009

informacja o wyborze do realizacji oferty SIS "ROTA" zatytułowanej" JEDLICKA JESIEŃ PATRIOTYCZNO - KULTURALNA" w konkursie "Mecenat Kulturalny 2009

4 września 2009

wernisaż plenerowej wystawy fotograficznej Arturo Mari i Adama Bujaka                          PROMIENIOWANIE SWIĘTOŚCI  - muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

4 - 20 września 2009

plenerowa wystawa fotograficzna PROMIENIOWANIE ŚWIĘTOŚCI  park przy  muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

17 października 2009

Przegląd Poezji Śpiewanej "Wolność jest w nas" koncert laureatów i występ zespołu "Manitou"  - kościół w Jedliczu

14 listopada 2009

spektakl Teatru im. W. Siemaszkowej "O nim zapomnieć nie wolno. Rzecz o Łukaszu Cieplińskim" - sala Rafinerii Nafty w Jedliczu

26 listopada 2009

Andrzejkowe Spotkanie Zespołów Muzycznych "Jedlicze 2009" sala Domu Ludowego  
w Jedliczu - Męcince. Wystąpili: Rocky Bass Evolution, Elenkey, Wały Cardana,Whiplash, Tug Boat oraz gościnnie gość specjalny krośnieński zespół Maska

5 marca 2010

spotkanie autorskie z Wiesławem Syrkiem autorem monografii „Przeciw brunatnemu i czerwonemu zniewoleniu Józef Cieśla „Topór”

26 kwietnia 2010

III Walne Zgromadzenie Członków - absolutorium, zatwierdzenie sprawozdania finansowego program na 2010r.

15 października 2010

„Wstańcie chodźmy” II Piesza Pielgrzymka śladami JP II na Magurę Wątkowską

17 października 2010

wykład ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego Ks. Stanisław Szpytma– duszpasterz, żołnierz podziemia i patriota” –Dom Parafialny w Jedliczu

13 października 2011

„Wstańcie chodźmy” III Piesza Pielgrzymka śladami JP II na Magurę Witkowską

15 kwietnia 2011

IV Walne Zgromadzenie Członków – wybory zarządu, absolutorium, zatwierdzenie sprawozdania finansowego program na 2011r.

26 kwietnia 2012

V Walne Zgromadzenie Członków - absolutorium, zatwierdzenie sprawozdania finansowe program na 2012r.

30 kwietnia 2013

VI Walne Zgromadzenie Członków - absolutorium, zatwierdzenie sprawozdania finansowego program na 2013r.

21 kwietnia 2017

W Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu spotkanie poświęcone wyjątkowej osobie Ludwik Stawski – Wachmistrz II Brygady Wojska Polskiego. Życiorys i dokonania Wachmistrza Stawskiego przedstawił pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej dr Ryszard Ziobroń.
Spotkanie w ramach projektu FIO. „Tym którzy ponad życie umiłowali ojczyznę - wdzięczni bohaterom i dobroczyńcom ziemi jedlickiej

26 września 2017

W Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbyło się spotkanie poświęcone znakomitemu architektowi przełomu XIX i XX wieku, profesorowi Politechniki Lwowskiej, polskiemu patriocie Janowi Sas Zubrzyckiemu projektantowi jedlickiej świątyni. Gościem specjalnym spotkania był Jan Tysson, mieszkający od urodzenia we Lwowie wnuk architekta. Spotkanie w ramach projektu FIO.

2 listopada 2017

W kościele p.w. św. Antoniego w Jedliczu odbył się koncert muzyki organowej na zakończenie obchodów Święta Niepodległości. Wystąpił znany organista dr nauk muzycznych jedliczanin Paweł Wróbel. Spotkanie w ramach projektu FIO.

11 listopada 2017

Uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika poległych za ojczyznę w latach 1914-1920 oraz odrestaurowanego grobowca ziemian Stawiarskich w Jedliczu.
Uroczystości pod odrestaurowanym pomnikiem w Jaszczwi zbudowanym w 20 rocznicę odzyskania niepodległości. Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu FIO.

18 i 21 listopada 2017

Bezpłatne wydawanie pomocy żywnościowej, dla mieszkańców gminy Jedlicze w Domu Ludowym Jedlicze – Męcinka w ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Krośnie.

24 i 26 lutego 2018

Bezpłatne wydawanie pomocy żywnościowej, dla mieszkańców gminy Jedlicze w Domu Ludowym Jedlicze – Męcinka w ramach umowy zawartej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Krośnie.

23 listopada 2018

w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu prezentacja książki  „Tym, którzy znali tamten czas – zapisani w jedlickiej ziemi”. Album został wydany przez Stowarzyszenie ROTA
w ramach Projektu Grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.