rotaStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA” zarejestrowane w marcu 2008r. jest organizacją pozarządową „non profit” o profilu społeczno-kulturalnym ze szczególnym naciskiem na działalność o charakterze patriotycznym, działającą głównie na terenie gminy Jedlicze, ale statutowo obejmującą teren Rzeczpospolitej Polskiej. Odwołuje się w swojej nazwie do wiersza Marii Konopnickiej mieszkającej na początku XX w dworku ofiarowanym Jej przez Naród a mieszczącym się w pobliskim Żarnowcu. Bogata twórczość wielkiej poetki jest dla nas punktem odniesienia i inspiracją. „Rota”, która stała się, drugim polskim hymnem narodowym - napisanym z dużym prawdopodobieństwem właśnie w Żarnowcu - niesie przesłanie, któremu chcielibyśmy pozostać wierni. W pierwszych latach działalności Stowarzyszenie było organizatorem szeregu wydarzeń takich jak: spotkania autorskie, wykłady, wystawy, koncerty, spektakle teatralne, przeglądy poetyckie itp. Skrótowo o tym w Kronice. Tę działalność, mimo czasów niełatwych będziemy kontynuować. Zapraszamy do ROTY tych wszystkich, którzy myślą podobnie i chcieliby w takiej przygodzie z Polską i historią wziąć udział.

 

STATUT STOWARZYSZENIA